Lux mentis et Lux Orbis

Light of the mind and Light of the world. (Lux mentis et Lux Orbis)

You bring us forth, with courage we emerge.

We read, we write, we work, we play.

Siyabulela Mkhanyiseli

 

Proudly maroon and we’re also proudly beige

We enter to learn, so we can leave to serve

With truth, with love, with pride and warmth

Siyabulela Mkhanyiseli.

 

I-mithandazo  ya bazali bethu

Iyafezekiswa bubukho bakho

Ukho,xesha, lonke kuthi

Uyinto yonke mkhanyiseli(×2)

Mkhanyiseli